Kunde udtalelse

De fleste af vore stillingsannoncer henvender sig til folk der vil arbejde ude for landets grænser. I U-landsorganisationen Ibis har vi lang erfaring med brugen af jobportaler i vor annoncering. Vi har ikke opgivet annoncering i aviser, men det er helt klart en lettelse i vort arbejde.

En ting som vi har udledt af dette er at antallet af ansøgninger ikke er et sucesskriterie i sig selv.

For U-landsorganisationen Ibis er det vigtig at samarbejdet, udover det professionelle også har en personlig karakter. Job-Support opfylder helt klart dette. Vi kan altid være sikker på at få en god betjening også når vi er lidt sent på den.

Bent Jahns
Rekrutteringsansvarlig for Afrika hos U-landsoorganisationen IBIS