Kunde udtalelse

Vi lægger ved annoncering vægt på, at vores annoncer har det samme udtryk og præsenterer vores virksomhed ensartet og genkendeligt.

For at sikre dette uden samtidig at skulle bruge uforholdsmæssigt mange resourcer på det, har vi valgt at lade Job-Support stå for opsætning og indrykning af vores annonce.

Det fungerer ved, at vi fremsender en annoncetekst, som af Job-Support sætter op i den skabelon vi har aftalt. Job-Support sørger herefter for indrykning i aviser og på jobdatabaser efter nærmere aftale, ligesom Job-Support sørger for, at annoncerne bliver taget af, når ansøgningsfristen udløber.

Denne ordning har vi nu brugt i ca. halvandet år, og det har fungeret fuldt tilfredsstillende, samtidig med at det er arbejdsbesparende i forhold til den tid vi skulle bruge, hvis vi selv skulle forestå opsætning og indrykning.

Jens Vegge Bjørck
Leder af personalesektionen hos Elkraft System a.m.b.a.