Kunde udtalelse

Jobportalerne er et godt tilbud til arbejdsgivere der gerne vil spare penge og samtidigt gerne vil have flere kvalificerede ansøgere at vælge mellem.

Farvandsvæsenet har gået fra udelukkende at anvende annoncering i dagblade til at anvende Internetportaler og resultatet har været en væsentlig besparelse på annonceudgifterne og samtidigt har det medført at vi får betydeligt flere kvalificerede ansøgere at vælge imellem.
Der kommer naturligvis også en del vildskud, men de bliver færre og færre efterhånden som kendskabet til dette medie stiger.

Vi har tidligere haft store problemer med at få et tilstrækkeligt antal ansøgere til de meget specialiserede stillingsområder vi har i Farvandsvæsenet. Hvor vi tidligere fik ganske få ansøgninger får vi nu 30-40 ansøgninger.

En anden fordel ved annoncering på nettet er uafhængigheden af dagbladenes/fagblades tidsfristen, som for nogles vedkommende kan vær utroligt lange.

Når vi har valgt at lade Job-Support koordinere vores forskellige indrykninger i diverse jobportaler så er det ud fra den betragtning at det er bedst, billigst og hurtigst at bruge deres viden på dette marked frem for selv at skulle sætte sig ind i dette område.

Preben A. Gramkov
Afdelingsleder hos Farvandsvæsenet