20. maj 2019
Udvikling er at flytte sine grænser
Af Pia Nielsen, Magasinet, På jobbet


B.S. Christiansen er blevet kendt for at sige sin ærlige mening og ikke være bange for at stå ved den – også selvom han nogle gange siger noget, der får folk til at hoppe i stolen.


B.S. Christiansen er en mand i balance med sig selv og med mange talenter. Han er jægersoldat, sikkerhedsekspert, virksomhedskonsulent, rådgiver, coach og foredragsholder m.m. Hans uddannelser strækker sig lige fra elektriker til jægersoldat, pilot, fotograf og dykker.

B.S. Christiansen er gift, far til tre og ekspert i terrorbekæmpelse. Med 28 år i Jægerkorpset bag sig er han en af Nato’s bedst uddannede elitesoldater. Han har gennemført mange militære uddannelser, bl.a. Ranger-skolen i USA og har deltaget i et utal af nationale og internationale øvelser og operationer. Kort sagt en mand med meget stor erfaring.

”Jeg er ikke frelst – jeg påstår ikke, at det jeg siger og gør er det rigtige – men det virker for mig!” - Det er den første sætning B.S. Christiansen lægger ud med, da Helse på Job møder ham, efter han har holdt et 2 timers indlæg på en virksomhed i Randers. ”Jeg er ikke foredragsholder i ordets bogstavelige forstand”, fortsætter B.S., ”jeg bryder mig egentlig ikke om det ord. Jeg holder kurser og indlæg for virksomhederne, for der er tydeligvis et behov i disse år for folk med præcise holdninger, der tør sige, hvad de mener - også selvom de risikerer at komme i modvind.”

”Der er brug for rollemodeller i vores samfund i dag. Pejlemærker om du vil. Mennesker der tør dele ud af deres livserfaringer - på godt og ondt. Mennesker der tør eksponere både succeser og fiaskoer og fortælle, hvor deres grænser går. Det kan folk forholde sig til. Og det har vi brug for som mennesker. Ved at forholde os til andre, bliver vi mere bevidste om vores eget ståsted.”

At B.S. har meget på hjerte om det emne er tydeligt, han fortsætter med stor entusiasme:
”Det værste vi kan byde børn og unge er ligegyldighed. Når man vokser op og skal finde ud af, hvem man er og hvad man vil med sit liv - så har man brug for mennesker med meninger og ståsteder til at spejle sig i. Desværre vokser mange børn og unge op med en oplevelse af ligegyldighed. De voksne sætter ingen grænser og rammer. Giver dem ikke noget at forholde sig til. Det er nærmest lige meget, hvornår de kommer hjem, hvad de spiser og hvem de hænger ud med. Ligegyldighed er det værste vi kan byde vores børn og medmennesker i øvrigt.”

Og B.S. er godt klar over, at ikke alle deler hans meninger og holdninger. Men det bekymrer ham ikke. - ”Ligesom god kunst skal man forarge snarere end at behage, så vil jeg hjertens gerne være med til at provokere. Jeg har intet imod at eksponere mine livserfaringer - fortælle om hvordan jeg har levet mit liv. Om mine fejl og mine resultater. Jeg oplever, at folk kan lide at høre min mening, også selvom de er uenige. For så har de i det mindste noget at forholde sig til, og så kan de lettere finde ud af, hvem de selv er og hvad de vil.” Fortsætter B.S.

Vigtigt med fundament
”Hvis man ikke er tilfreds med sit liv, så skal man først og fremmest kigge på sit fundament. Det er helt enkelt - hvis ikke fundamentet er i orden - så får man aldrig roen til at nå sine mål og skabe resultater,” siger B.S., der med sine 52 år selv udstråler harmoni og balance. Men han har også prøvet lidt af hvert i tilværelsen.

”Jeg har ikke opskriften på det gode liv. Men jeg ved at en forudsætning for lykken er glæde, tillid og tryghed. Og det starter med én selv. Hvis man gerne vil have en god, velfungerende familie, så nytter det ikke noget, at man laver sidespring til julefrokosten. Hvis man vil basere sit liv på gode værdier, så må man starte med selv at efterleve dem. Det er forudsætningen for et godt fundament. Og det gælder både jobbet og privatlivet. Hvis ensnærmeste ikke tror på en og bakker op, så er fundamentet ikke i orden, og så er det klart sværere at nå sine mål.”

”Kun hvis vi hviler i os selv og er glade og tilfredse, kan vi være noget for andre. En rigtig ven er én, der bliver oprigtigt glad på ens vegne – også selvom man vinder 1 million i lotto, finder drømmekvinden eller får ønskejobbet - uanset hvad, så kan vedkommende glæde sig på ens vegne. - Og det har folk, der ikke er i balance med sig selv, svært ved. De har ikke selv »et liv«. De har ikke det mentale overskud, og så bliver de let sure og misundelige, på dem som ikke bare sætter sig hen i lænestolen og venter på at heldet lige pludselig kommer dumpende forbi.”

Tryghed
BS erfaring er, at man faktisk kan flytte folk hvorhen det skal være – det gælder også i parforholdet - hvis man altså formår at skabe tryghed og tillid. ”Når man i militæret skal have soldaterne til at udføre farlige operationer, er man nødt til at kunne stole på hinanden og ikke mindst vide, hvem der kan træffe beslutninger på alles vegne, hvis der pludselig alle, hvem der har ansvaret, når noget uforudsigeligt opstår. Rammer virker ikke besnærende, men skaber tryghed.”

Men alt med måde, synes B.S. at mene, for han mener ikke virksomheder kun skal styres fra toppen; ”Jeg synes det er fint, at den flade organisationsform vinder mere og mere indpas i erhvervslivet. Det er godt og rigtigt, at folk får mere ansvar. Men det der ofte går galt er, at der ikke følger beføjelser med. Folk får ikke et »rum« at bestemme og træffe beslutninger i. Så når tingene pludselig brænder på, så kender folk ikke deres plads, og det kan koste virksomheden dyrt – både menneskeligt og økonomisk.” HUSK: ”Ansvar kan man dele ud af uden at miste noget selv”, siger B.S.

Værdier
Når B.S. underviser ledergrupper i værdier, starter han med at spørge folk, hvilke værdier de egentlig har for deres arbejdsliv? Så bliver der stille, for ofte har folk ikke defineret et værdisæt for sig selv. Når B.S. så spørger om, hvilke værdier de har for familielivet, så bliver der fuldstændig stille.

For det har folk slet ikke tænkt på. ”Hvis du ikke selv lever efter nogle værdier – hvordan skal du så få andre til det?” spørger B.S. Og han fortsætter: ”HUSK også på at hvis man ikke har det godt i privatlivet, og man ikke har nogle gode rammer for familielivet, så kan man umuligt yde sit bedste på jobbet. Så bliver hele ens grundlag usikkert. Man bliver alt for let at vælte, når man kommer i krise og modgang. Derfor gælder det om at både at finde glæden i hjemmet og på arbejdet, det er et suverænt godt fundament at bygge videre på. Så kan man nå utroligt langt.”

Begrænsninger
Alt for mange mennesker begrænser sig selv i deres liv - både på jobbet og privat, mener B.S. ”Omkring folks begrænsninger så er der faktisk en regel, der hedder 1-20”, siger BS og forklarer, at for hver gang man i det bevidste felt siger: det tør jeg ikke, det kan jeg ikke etc. så skal man i det ubevidste felt 20 gange tale positivt til sig selv - jo, jeg kan godt, det tør jeg godt – tankevækkende.

”Jeg har bemærket, at mange i dag mangler selvtillid. Det er synd, for når vi mennesker »sigter for lavt« med vores liv - så rammer vi også lavt.”

Grænser
Du siger, at man skal overskride grænser for at flytte dem - hvordan gør man det? ”Det drejer sig om at konfrontere sig selv med det er man er bange for. Ellers bliver det til angst – og hvis man er angst, så er det svært at leve. Flyskræk er et godt eksempel. Det er jo ikke det at sætte sig op i en flyver, man er bange for. Nej man er bange for at dø. Altså er det døden man skal forholde sig til, hvis man skal overvinde flyskrækken. Og folk med flyskræk går ofte rundt og er bange for flere ting. Hvis de lærer at forholde sig til og forene sig med tanken om at døden er uundgåelig for os alle, så letter angsten i takten med afklaretheden på flere områder i deres liv.”

Om at fortryde
”Fortryde er det værste ord jeg kender – det skulle slet ikke findes i det danske sprog – man lærer jo ikke noget som helst af at fortryde!” - siger BS med alvor i stemmen.
”Hvis man laver noget, som man enten ikke er særlig stolt af, eller man har bragt sig i en uheldig situation, så er det ikke konstruktivt at fortryde. Man skal i stedet erkende, at man har lavet en fejl, og så lære af den. Megen visdom udspringer af at lære af sine fejl. Fortrydelse rummer ikke den konstruktive følelse af at kunne lære noget af de forkerte dispositioner man har gjort. Fortrydelse er derimod en negativ følelse, man hænger fast i. Den der fortryder, har ikke levet livet.”

Elastik
Hvor vigtigt er det, at folk flytter grænser i det daglige arbejde? ”Det er vel individuelt. For mig er det meget vigtigt. Jeg føler kun, at jeg udvikler mig, når jeg flytter mine grænser. Men det handler jo ikke om at springe ud af en flyver eller bestige Mount Everest. Det kan være lige så grænseflyttende at rejse sig op og sige sin mening i en generalforsamling. Man ved ikke, hvor lang ens elastik er, før man har set hvor langt den kan strækkes. Jeg synes det er for ærgerligt, hvis man livet igennem kun spiller på to af guitarens strenge, når man egentlig har seks at gøre godt med. Den der har modet til at turde, og ikke være bange for at lave fejl og erkender det - lærer af det. Hellere knække en streng - end kun at spille på to. Kan du følge mig? Hvis man tør at bevæge sig derud, hvor man risikerer at lave fejl, så formår man også at se muligheder og løsninger, i stedet for begrænsninger.Det giver medarbejderen og virksomheden mulighed for at vokse.”

Hvordan skaber man tillid?
Det er ganske enkelt mener BS, man skal skabe respekt for sin person, og respekt er ikke noget man kan købe sig til, det er noget man skaber. Hvis man opfører sig respektfuldt - både med sine ord og kropssprog - og gennem sine handlinger og holdninger - så får folk automatisk tillid til én. Men det er vigtigt at holdninger følger handlinger. Desuden skal man være ærlig overfor sig selv, og ikke gøre noget, som man synes er forkert, men som man føler sig tvunget til. Man skal være sig selv og turde stå ved det. ”Lad for alt i verden være med at spille en rolle og være en anden end den du er.”, siger B.S. Igen påpeger han, at han ikke vil gøre sig til talsmand for, hvad der er rigtigt eller forkert. Men B.S. har opsamlet en masse erfaring gennem sit liv, der er blevet levet på kanten – og han ved, hvilke metoder og redskaber, der har virket og skabt resultater, for ham selv. Men han pointerer, at livet ikke altid har været lyst og let for hans vedkommende. B.S. har måttet kæmpe for at nå dertil, hvor han er i dag. Og han kæmper til stadighed en kamp i hverdagen, for at efterleve sine egneværdinormer. Ikke nogen let opgave, påpeger han.

Stress - det er fedt!
- men selvfølgelig kun hvis det er den positive stress, siger BS med et stort grin. Den negative stress er karakteriseret ved, at man konstant har dårlig samvittighed over alle de tusind hængepartier man ikke har nået og man begynder at svigte folk ved ikke at overholde sine aftaler.

Den stress »dør man af« i overført betydning, siger B.S, og forklarer: ”Negativ stress tapper dig langsomt for kræfter og overskud. Den æder dig stille og roligt op. Alle andre opdager den, før du selv gør. For du har vænnet dig til den. Begynder man at mærke tegn på negativ stress, så skal man tage hele sin hverdag op til revision og begynde at forandre arbejdsgange, nedsætte arbejdsmængden og sørge for at få nogle åndehuller”, siger B.S. ”Men den positive stress, hvor man har mange jern i ilden, og masser af ting, som skal gå op i en højere enhed” – det er bare lige noget for mig, siger BS, med et glimt i øjet. ”Men det er kun fordi mit fundament for livet i øvrigt er helt stabilt. Mit bagland er i orden - jeg har ikke en kone, der gokker mig i nøden med en kagerulle, hvis jeg kommer 20 minutter for sent. Et godt bagland kan være forskellen der gør, at stress kan virke befordrende i stedet for negativt og ødelæggende”, siger B.S. og fortsætter; ”Stress er et gammelkendt fænomen, som nok i høj grad vandt frem i samfundet med industrialiseringen. Og stress er kommet for at blive. Det er et fænomen som skal tages alvorligt, og jeg håber at de tabuer, som stress er belagt med, med tiden vil blive fjernet. Det er ikke en skam eller et svaghedstegn, hvis man får stress. Det er en sygdom som alle andre.”
”Men det er helt sikkert, at der er nogle folk, der er bedre til at have travlt og arbejde ustruktureret, end andre. Det er godt vi er forskellige - og det må arbejdsgiveren huske, at selvom folk skal behandles ens så er det ikke sikkert, at de kan yde det samme. Det vigtigste er at få styr på sig selv i en stresset situation, så får man også styr på situationen.”

Kær om din næste
”Det skulle være et fag i skolen at lære at læse sine omgivelser”, siger BS. ”På arbejdet skal folk blive bedre til at se, om der er ændringer i normalbilledet. Opfører kollegaen sig anderledes end han plejer. Er han mere irritabel og kort for hovedet? Det kan være et tegn på stress og er i virkeligheden et nødråb.” Ved at læse sine omgivelser får man hurtigt et fingerpeg om, der er problemer, og hvis man kan se at tingene ikke er som de »plejer« så tag affære - DET VILLE VÆRE HELSE PÅ JOB, slutter BS Christiansen sit interview.


Gode råd fra B.S. Christiansen – som virker for ham!

 · Vær ærlig overfor dig selv
 · At turde og have mod til at være den man er
 · Man skal overskride grænser for at flytte dem
 · De største mennesker er dem, der tør spørge om råd
 · Man skal kære sig om hinanden
 · Først når du strækker elastikken, ved du, hvor lang den er
 · Vi er alle lige og skal behandles ens, men vi kan ikke det samme
 · Enhver handling har en konsekvens rt valg kræver et fravalg
 · Smerte eksisterer kun i hovedet – når det gør ondt, kan man kontrollere smerten mentalt
 · Det der er rigtigt, det ene minut, er måske forkert det næste
 · Don´t look back – just forward
 · Gå bare ud og gør det – det værste der kan ske er, at du begår en fejl som du kan lære af
 · Lev ikke i morgen - heller ikke i går - MEN lev nu
 · Forventninger og mål skal ligge på linie – det er forudsætningen for en succes