26. august 2019
Fremtidens elitemedarbejder
Af Kira Brøndholt Johnson, fagchef for HR og ledelse, Dansk Erhverv.


Fremtidens elitemedarbejder er en person, der kan påtage det fulde ansvar for sig selv og sit eget arbejdsliv.

Frihed. Ansvar. Engagement.

Tre eksempler på moderne ledelsesmantra, som nogle ser skævt til. Ikke desto mindre er frie rammer og selvledelse nødvendigt på fremtidens arbejdspladser, fordi arbejdsopgaverne i højere og højere grad defineres ikke af virksomheden, men af medarbejderne.

Det stiller krav – først og fremmest til medarbejderne. I takt med at vækst og succes i stigende grad betinges af innovation, kreativitet og ekspertise, spiller den enkelte medarbejder en stadig større rolle.

Det betyder blandt andet, at det ikke længere er muligt for ledelsen specifikt at fastlægge og definere den enkeltes arbejde. Det er nu op til den enkelte medarbejder selv.

Samtidig har en række elektroniske værktøjer som mobiltelefon, blackberry og den bærbare pc gjort det muligt for videnmedarbejdere at arbejde hvor som helst og når som helst.

I takt med denne udvikling har flere og flere virksomheder indført fleksibel arbejdstid og hjemmearbejdspladser.

I denne fagre ny verden sniger stress og udbrændthed sig ind i billedet, og på det seneste har de nye ledelsesformer, der prædiker »frihed under ansvar«, fået en del af skylden.Nogle mener, at vi bør gå tilbage til fortidens mere disciplinerede forhold med faste arbejdstider, fast afrapportering og snævert definerede arbejdsopgaver.

Problemet er blot, at hvis virksomheder skal overleve i den globale konkurrence, så nytter 8-16-job og faste rutiner ikke. Medarbejdernes fulde potentiale og kreativitet kan kun udnyttes ved i en vis udstrækning at lade dem lede sig selv.

Paradoksalt nok er det netop muligheden for selvrealisering og selviscenesættelse, der virker forjættende for mange højt kvalificerede medarbejdere.

De har bare svært ved at navigere i grænseløsheden. Der tegner sig konturerne af to typer videnmedarbejdere: De, der lader sig opsluge af denne afgrund af frihed og rammer bunden i form af udbrændthed eller stress, og de, der kan administrere autonomien og formår at udnytte de mange muligheder.

Sidstnævnte kommer i stadig højere kurs hos virksomhederne, fordi de er produktive og værdiskabende, samtidig med at de er langtidsholdbare og koster mindre på sygefraværskontoen. Fremtidens elitemedarbejder er hverken 1980’ernes Armani-klædte yuppie, 1990’ernes IT-nørd eller årtusindskiftets overengagerede projektmedarbejder.

Fremtidens elitemedarbejder er derimod en person, der kan påtage sig det fulde ansvar for sig selv og sit eget arbejdsliv.

Han eller hun kender sig selv og evner at sige fra over for opgaver, som han eller hun ikke kan eller vil håndtere.

Fremtidens elitemedarbejder kender sin egen stresstærskel og er ikke bange for at tale om egne stress-signaler.

Det er en person, der er i stand til selv at skabe sin egen work life-balance, tør markere sine egne grænser og først og fremmest er tro mod sig selv.

Det er væsentlige kompetencer i et samfund, hvor ansvar og skyld ofte bliver placeret uden for det enkelte individ: Hos familien, skolen, kommunen eller virksomheden.

Det er disse kompetencer, der bliver stadig mere rift om, og som bliver stadig mere nødvendige for at kunne få et meningsfuldt arbejdsliv.