17. februar 2019
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal også overholdes, når det gælder hjemmearbejdspladser. Afhængig af omfanget af medarbejderens hjemmearbejde, har arbejdsgiveren ansvaret for eksempelvis inventar, belysning og udluftni..
Firmaet Potentiale har specialiseret sig i foredrag og kurser, der inspirerer medarbejdere og ledere til at fokusere på det, de er gode til. At coache dem til at styre deres arbejdsliv, og til dels også deres privatliv, ..
Karen-Marie Lillelund og Karin Granskov Krogh, Potentiale
I en tid med stigende fokus på sundhed, og hvor rygerne bliver forment adgang til flere og flere offentlige steder, så har de danske virksomheder kun i begrænset omfang ændret deres rygepolitik de sidste par år. Tallene ..
Redaktion - Job-Support
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder