16. oktober 2021
Bog: Forbered dig til jobsamtalen
Af Fokus Forlag ApS


"Hvad spørger de om, og hvad svarer du?"

Hvordan bliver man velforberedt til de spørgsmål, som normalt stilles
til en ansættelssamtale eller den årlig udviklingssamtale?

I denne bog finder du inspiration til, hvordan du kan forberede dig på de vanskelige spørgsmål som f.eks. "Hvad er dine stærke og svage sider?", "Hvad med børn?" eller "Hvad laver du om fem år?". Ved at arbejde med spørgsmålene i fred og ro, inden de bliver stillet vil du kunne gå til samtalen med den selvtillid, som resulterer af din forberedelse.

Ud over gennemgang af de klassiske spørgsmål beskriver bogen de rammer, som virksomheder lægger for udvælgelse, medarbejder-samtaler og intern rekruttering. På denne måde får du et indblik i,
hvad dine svar bruges til og hvordan de fortolkes.

Jobsamtaler er for vigtige til at være en gætteleg for begge parter. Derfor vil din forberedelse til ansættelsessamtalen, den årlige udviklingssamtale eller når du søger en stilling intert være med til at give både dig og virksomheden et seriøst beslutningsgrundlag.

Udsnit fra bogen
... og derfor vil vi gerne invitere dig til en gensidigt uforpligtende samtale om stillingen...

Glæden over at modtage en sådan invitation vil for de fleste blive afløst af en usikkerhed. Du vil naturligvis gerne forberede dig på samtalen og gøre så godt et indtryk som muligt. Men hvordan er det så lige, man kan forberede sig? Formålet med denne bog er at give dig nogle gode råd og et fair grundlag for at kunne forberede dig på de spørgsmål, som oftest bliver stillet.

I bogen her vil du ikke finde konkrete løsninger til, hvad du skal svare – naturligvis ikke. Der findes nemlig ingen facitliste, uanset hvor brændende vi kunne ønske os det. En jobsamtale er ikke en eksamen, hvor du bliver bedømt på, om du svarer rigtigt eller forkert. Derimod er det en samtale mellem to ligeværdige parter, som i fællesskab skal vurdere muligheden for at opnå succes i stillingen. Det betyder, at både du og intervieweren har det samme mål om at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Når det er afgørende, at I begge får et godt beslutningsgrundlag, skal du naturligvis have mulighed for at forberede dine svar og argumenter. Det nytter ikke noget, at det klassiske spørgsmål om dine styrker og svagheder kommer så meget bag på dig, så du siger noget bare for at sige noget. Vores filosofi er, at jobsamtalen er for vigtig til at være en gætteleg, og det er i den ånd, denne bog er skrevet.

Jobsamtale definerer vi bredt. Den åbenlyse situation er der, hvor du skal søge et nyt job i en virksomhed, som du ikke på forhånd kender. Den mindre åbenlyse situation er der, hvor du søger en stilling internt i den virksomhed, hvor du allerede er ansat. Det byder på nogle helt specielle udfordringer. Endeligt er der en god udvikling i gang, hvor årlige samtaler mellem chef og medarbejder er ved at være normen. Det er ikke en samtale, der handler om, hvorvidt du skal blive i dit job eller ej – det er en samtale, hvor du og din chef skal skabe et fælles beslutningsgrundlag for din videre personlige og faglige udvikling i den stilling, du allerede har.

Uanset om du søger en ny stilling, en stilling internt i din virksomhed, eller du skal til den årlige jobsamtale, gælder det, at du skal have mulighed for at forberede dig godt – det handler om din fremtid, og derfor er det også samtaler, hvor gætteriet skal holdes på et minimum. De allerfleste spørgsmål, som præsenteres her i bogen, går igen i alle tre typer jobsamtaler.

Jobsamtalen handler naturligvis om, at du præsenterer dig så godt og så overbevisende som muligt. Du må gerne udstråle selvtillid, være afslappet og have det over-skud, der skal til for at være en levende samtalepartner.

Faktisk viser erfaringen, at der kun er et gennemgående træk ved dem, som ender med at få tilbudt stillingen eller opnår gode resultater ved de årlige jobsamtaler – både interviewer og ansøger følte sig veltilpas i hinandens selskab! Intervieweren vil efterfølgende genkalde sig samtalen som en behagelig og inspirerende oplevelse. Ansøgeren vil efterfølgende genkalde sig en situation, hvor samtalen var god, og hvor der var plads til en konstruktiv dialog.

At udstråle selvtillid og have overskud kan man ikke kun opnå ved at føle sig velklædt, være udsovet og være ankommet i så god tid, at man ikke er stresset. Sidstnævnte er en meget vigtig del af din forberedelse – men det kan kun være prikken over i’et. Kun ved at være velforberedt kan man have en positiv og smittende udstråling.

Det er den følelse af velforberedthed, som vi gerne vil have, at du får som udbytte af at arbejde med denne bog.

Teori og praksis
Vi ved godt, at der kan være et stort spring mellem den teori, som vi her præsenterer dig for, og virkelighedens verden. Pro­blemet er nemlig, at mange interviewere i realiteten er lige så urutinerede som dig. Der fin­des ingen skole, som ledere og personalespecialister skal gen­nemgå for at blive certificeret i at gennemføre ansættelsessam­taler. Vores erfaring er faktisk, at nogen ansøgere har opnået en betydeligt større rutine i at gen­nemføre samtaler end den leder, som søger nye medarbejdere fra tid til anden. Eller den leder, som kun een gang om året har afsat en times tid til at diskutere sine medarbejderes udvikling.

Når det er sagt, så er vores erfaring, at du som ansøger eller medar­bejder i den årlige udviklings­samtale kan gøre meget for at skabe et godt og fælles beslut­ningsgrundlag – der skal som bekendt to til at danse tango.

Vi ved, hvor skoen trykker som ansøger: I 1998 etablerede vi Jobm@gasinet – et gratis, on-line og ikke-kommercielt tilbud til alle, som ønsker at søge en ny stilling eller at udvikle sig selv og jobbet. I tidens løb har vi haft over 1 mio. læsere og en meget god dialog med mange via e-mails. Her har vi fået del i oplevelser, erfaringer og ikke mindst et indtryk af de overvejelser, som læserne gør sig ved ”jobsamtaler”.

Det skal så føjes til, at vi i samme periode har gennemført direkte karriererådgivning og jobsøgningskurser for mange ledige – og på den måde været på sidelinien af oplevelser fra mange hundrede jobsamtaler.

 


Køb bogen her:
www.FOKUS.dk