19. august 2022
En sundere kantine
Af Magasinet, På jobbetRegeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden på jobbet inden udgangen af 2008. Håbet er, at der kan inspirere både de kommunale og private arbejdspladser til lignende initiativer.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet inspirationsmaterialerne ”Sund mad på arbejdetet ledelsesansvar !”. Pjecer som skal hjælpe sundheden på vej og give arbejdspladserne nogle redskaber til at udfærdige en mad- og måltidspolitik. ”Sund mad er et ledelsesansvar” - skal hjælpe ledere og medarbejdere med at formulere en mad- og måltidspolitik for deres arbejdsplads. Det er nemlig ikke blot kantineledernes ansvar. En mad- og måltidspolitik er et signal til medarbejderne og omgivelserne om, at arbejdspladsen prioriterer en sund hverdag og servere sund mad i kantinen. Og der er fordele for både for medarbejdere og ledelse. Sund mad fører til føre til bedre trivsel og forebyggelse af en lang række livsstilsygdomme og måske deraf mindre sygefravær. Samtidig er arbejdspladsernes prioritering af forskellige sunde medarbejder ordninger med til at gøre dem mere attraktive i forhold til at fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

”Sund mad på arbejdet – sådan” Omsætter målsætninger for en sund kantine i praksis for ledere, kantineansvarlige og øvrige brugere. Sundere mad i kantinen er nemlig en forandringsprocess, der involverer hele arbejdspladsen. Fødevarestyrelsen har udarbejdet ”Mad- og måltidspolitik” I en mad- og måltidspolitik kan der fastsættes mål og formål med projektet, forankre det på arbejdspladsen og gøre det til en del af personalepolitikken. Når der skal formuleres en mad- og måltidspolitik kan arbejdspladsen tage afsæt i 4 konkrete trin: 1. Sæt processen i gang 2. Formuler politikken 3. Afprøv og sæt politikken i gang 4. Fasthold og synliggør forandringerne.

Læs mere på www.altomkost.dk