19. august 2022
Ældre medarbejdere er de mest engagerede
Af Magasinet, På jobbetEn undersøgelse, som Gallup har gennemført for Ældre Sagen Erhverv, viser, at mange arbejdsgivere ganske enkelt ikke opfordrer deres senior-medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og det til trods for at behovet for kvalificeret og erfaren arbejdskraft aldrig har været højere.

Kan man ikke fastholde de medarbejdere, der har rundet de 63 år, mister man en væsentlig kilde til engagement på arbejdspladen.

Nye internationale undersøgelser viser samstemmigt, at de ældre medarbejdergrupper hører til blandt de mest engagerede på arbejdspladserne. Blandt andet har den amerikanske Sirota Survey Intelligence undersøgt holdningen til arbejde hos flere end 300.000 arbejdere.

Undersøgelsen opdeler medarbejderne i fire grupper: 0-27 år, 28-42 år, 43-62 år, 63+.

Undersøgelsen har målt en række kerneelementer:
• Medarbejdernes tilfredshed med deres job
• Deres stolthed over at arbejde for deres arbejdsgiver
• Deres holdning til at anbefale deres arbejdsplads som et godt sted at arbejde
• Deres villighed til at gøre en ekstra indsats.

Fokus på deltid og fleksibilitet
Med undersøgelsens resultater i baghovedet, vurderer Douglas Klein som er topchef i Sirota Survey Intelligence, at 63+ er en overset ressource for arbejdsgivere. Undersøgelsen viser nemlig, at denne medarbejdergruppe konsekvent er mere engagerede end andre sammenlignelige grupper. Og det uanset om de var nyansatte eller havde været ansat over en længere periode.

Douglas Klein vurdere endvidere, at lederne bør interessere sig for deltid, eller andre fleksible arrangerementer for at sikre at disse loyale og entusiastiske medarbejdere bliver ved med at være på arbejdspladsen.

Motivationen stiger med alderen
Resultaterne fra Sirota Survey Intelligence understøttes af en ny rapport fra AARP, der er Ældre Sagens amerikanske søsterorganisation.

Rapporten beskæftiger sig med samme problemstilling, og en stor del af de HR-chefer, der er blevet interviewet i forbindelse med den dybdegående rapport fra 2007, omtaler deres seniorer som meget engagerede og motiverede. Seniormedarbejdernes store engagement bliver yderligere bekræftet af en undersøgelse foretaget af konsulentbureauet Towers Perrin i 2005.

Denne undersøgelse dokumenterer, at motivationsniveauet for seniorer faktisk stiger en smule med alderen. Undersøgelsen, som omfatter svar fra 86.000 ansatte verden over, viser blandt andet, at medarbejdere over 55 år er dem, der er mest motiveret, hvorimod ansatte under 30 år er den gruppe, som er mindst motiveret.

Fokus på deltid og fleksibilitet
Seniorernes engagement er værd at have i baghovedet.

Konsulenthuset Watson Wyatt kunne sidste år påvise, at virksomheder med en høj andel af engagerede medarbejdere opnår forretningsmæssige resultater, der er over dobbelt så gode som konkurre-rende virksomheder med en lavere andel af engagerede medarbejdere. Undersøgelsen viste samtidig, at medarbejderengagement er den faktor, der har størst indflydelse på en virksomheds succes – større end virksomhedens produkter, konkurrenceforhold og leverandører.


 

Ældre Sagen Erhverv kan hjælpe jeres virksomhed med at fastholde de erfarne medarbejdere blandt andet gennem individuel medarbejderrådgivning, workshops og tjek af seniorenes trivsel i virksomheden.