21. juni 2021
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
De undersøgelser der er lavet om sygefravær, viser at noget af det, der tæller allermest, er sladder og dårlig stemning på arbejdspladsen. Det fører nemlig til, at de bagtalte mister selvtillid og bliver isolerede. Folk ..
Magasinet, På jobbet
I det seneste år har mange virksomheder måtte skrue ned for blusset og en del dreje nøglen helt om. Når det sker, bliver lønmodtagere kastet ud i ledighed og uvished om egne fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Heldigv..
Direktør Michael Bendix fra kommunikations- og konsulenthuset Integral konstaterer, at produktsalget er afløst af værdibaseret løsningssalg. Det stiller større krav til sælgerne om markedskendskab og til deres evne i at ..
Redaktion
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder