8. marts 2021
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
Arbejdspladsen er ikke en kaffeklub, hvor man skal dyrke sine sociale behov og private glæder og problemer. Sådan lyder den korte version af de erfaringer, som erhvervspsykolog Hanne Museth har opsamlet gennem 25 års arb..
Jan Birkemose, Ugebrevet A4
En del mennesker mistrives i den grad på deres job, at de bare vil have hjælp til hurtigst muligt at få et nyt job. De er næsten i panik. Deres umiddelbare strategi er, at skyde med spredehagl på det meste af det, der rø..
Ved enhver afskedigelse – individuel, flere på en gang eller ved egentlige massefyringer – er der en række interessenter, der hver især bliver forskelligt påvirket af situationen: Den/de opsagte, deres bagland, lederen d..
Henry L. Rasmussen, Coach og HR-konsulent
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder