11. december 2023
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
I det seneste år har mange virksomheder måtte skrue ned for blusset og en del dreje nøglen helt om. Når det sker, bliver lønmodtagere kastet ud i ledighed og uvished om egne fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Heldigv..
”Om der er tale om falsk tryghed eller i højere grad tale om et resultat af den store mangel på arbejdskraft, som vi har oplevet de sidste par år, det er svært at vurdere, men noget tyder på at folk ikke føler sig direkt..
Job-Support Danmark®
Både påklædning og et velplejet ydre afføder en ret omgående reaktion hos andre mennesker, som det er svært at ændre på. Faktisk har man en statistik, der siger, at andres opfattelse af os støtter sig med 55% på vores fr..
Inge Dehli
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder