25. januar 2022
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
En del mennesker mistrives i den grad på deres job, at de bare vil have hjælp til hurtigst muligt at få et nyt job. De er næsten i panik. Deres umiddelbare strategi er, at skyde med spredehagl på det meste af det, der rø..
En høj uddannelse er langt den sikreste vej til en prestigefuld stilling i det danske samfund. Men en flot uniform eller en tur i medierne hjælper også. Ugebrevets store kortlægning af fagenes prestige viser en helt ny r..
Tanja Nyrup Madsen, Ugebrevet A4
Min introduktion til iværksætter-tilværelsen kom, da jeg som ung slog op i bogen ”Hvad kan jeg blive”. De kasser og rammer, som var beskrevet i bogen, kunne jeg slet ikke se mig selv i. Så i ren afmagt tænkte jeg, at så ..
Magasinet, På Jobbet
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder