29. januar 2023
ELEVGUIDE
Udsnit af artikelsamlingen
Sidstnævnte kommer i stadig højere kurs hos virksomhederne, fordi de er produktive og værdiskabende, samtidig med at de er langtidsholdbare og koster mindre på sygefraværskontoen. Fremtidens elitemedarbejder er hverken 1..
Talkrige breder sig i medierne, og journalister har ofte svært ved at gennemskue sagerne. Dårlig talforståelse er ikke hele forklaringen - journalisternes egne succeskriterier står også i vejen.
Undersøgelsen viste ligeledes at øjnene er mere udsatte, når du udfører opgaver, der kræver meget hjerneaktivitet - for så blinker du nemlig mindre. Testpersonerne havde mere åbne øjne og blinkfrekvensen var 69 % lavere,..
Magasinet, På jobbet
Find en elevplads
 
Elevguide
 
Min Side
 
For Virksomheder